Chính Sách Bảo Mật - Tusach.info

 

Cập nhật lần cuối: 05 Tháng 10, 2023

Chào mừng bạn đến với tusach.info. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web tusach.info và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đảm bảo kiểm tra chính sách bảo mật này định kỳ.

 

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập tusach.info hoặc tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email và thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

 

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của tusach.info. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp truy cập và tải sách miễn phí.
  • Liên hệ với bạn và trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi mà bạn gửi cho chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web tusach.info.

 

3. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài những trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ của tusach.info.

 

4. Quyền Truy Cập, Sửa Đổi và Xóa Thông Tin

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@tusach.info.

 

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@tusach.info.

Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết duy trì sự riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Cảm ơn bạn đã sử dụng tusach.info.