Điều Khoản và Điều Kiện - Tusach.info

Cập nhật lần cuối: 05 Tháng 10, 2023

Chào mừng bạn đến với tusach.info. Trang web này được tạo ra để cung cấp truy cập và tải sách miễn phí, và việc sử dụng trang web này dưới sự quản lý của các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện này trước khi tiếp tục sử dụng tusach.info.

 

1. Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện

Khi bạn sử dụng trang web tusach.info hoặc tải sách từ trang web này, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web tusach.info.

 

2. Sử Dụng Nội Dung

Tusach.info cung cấp nội dung sách miễn phí cho mục đích cá nhân và học tập. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung từ tusach.info cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ tusach.info hoặc chủ sở hữu bản quyền.

 

3. Bản Quyền

Tất cả nội dung trên tusach.info được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi tôn trọng bản quyền của tác giả và chúng tôi cam kết tuân thủ luật bản quyền liên quan. Nếu bạn là tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền của một tác phẩm trên tusach.info và muốn gửi yêu cầu xoá hoặc chỉnh sửa nội dung, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

4. Sự Đa Dạng và Sự Đóng Góp

Chúng tôi khuyến khích sự đóng góp và chia sẻ từ cộng đồng. Bất kỳ đóng góp sách mới hoặc góp ý nào từ bạn sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, tusach.info có quyền từ chối bất kỳ đóng góp nào nếu chúng không phù hợp với mục tiêu của trang web hoặc không tuân theo các quy định bản quyền.

5. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào tại tusach.info mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét điều khoản và điều kiện này định kỳ để cập nhật bản thân về các thay đổi.

 

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến điều khoản và điều kiện của tusach.info, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@tusach.info.

Cảm ơn bạn đã sử dụng tusach.info và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn bạn có trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.