STEPHEN R. COVEY

Stephen R. Covey: Tác Giả và Nhà Diễn Giả Trong Lĩnh Vực Phát Triển Cá Nhân

Stephen Richards Covey (1932-2012) là một tác giả, nhà lãnh đạo, và diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển cá nhân và quản lý. Với sự nổi tiếng của mình, ông đã định hình nên nhiều nguyên tắc và phương pháp quản lý thời gian và lãnh đạo cá nhân thông qua tác phẩm kinh điển "The 7 Habits of Highly Effective People" (7 Thói Quen Của Người Hiệu Quả).

Sự Nghiệp và Đóng Góp

Stephen Covey sinh ra tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, và sớm đã thể hiện năng khiếu lãnh đạo và tầm nhìn sáng tạo. Ông đã đoạt bằng cử nhân kinh doanh và tiến sĩ trong lĩnh vực giáo dục. Với kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng về tâm hồn con người, ông đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về phát triển cá nhân và quản lý thời gian.

Cuốn "The 7 Habits of Highly Effective People," xuất bản lần đầu vào năm 1989, đã trở thành một trong những cuốn sách quản lý và phát triển cá nhân phổ biến nhất trên toàn thế giới. Cuốn sách này nêu bật 7 thói quen quan trọng để trở thành người hiệu quả trong cả cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Những thói quen này bao gồm:

  1. Be Proactive (Tự Trách Nhiệm): Tự định hình và kiểm soát cuộc sống của mình.
  2. Begin with the End in Mind (Bắt Đầu Bằng Mục Tiêu): Đặt ra mục tiêu rõ ràng và hình dung kết quả cuối cùng.
  3. Put First Things First (Ưu Tiên Công Việc Quan Trọng Nhất): Ưu tiên những công việc quan trọng trước.
  4. Think Win-Win (Tư Duy Cùng Thắng): Tìm kiếm cách thỏa mãn cả hai bên trong mọi tình huống.
  5. Seek First to Understand, Then to Be Understood (Lắng Nghe Trước, Sau Đó Hiểu): Lắng nghe thấu đáo trước khi tìm cách diễn đạt quan điểm của mình.
  6. Synergize (Tạo Sinh Năng Lực Hợp Nhất): Làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt hơn.
  7. Sharpen the Saw (Tôi Luyện Bản Thân): Đảm bảo duy trì sức khỏe và phát triển bản thân liên tục.

Cuốn sách của Stephen Covey không chỉ giúp hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện cuộc sống cá nhân mà còn trở thành một tài liệu cổ điển về quản lý và lãnh đạo. Covey đã tạo dựng một danh tiếng vĩ đại và được tôn vinh như một trong những nhà lãnh đạo và tác giả ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực phát triển cá nhân và quản lý.