18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu

(0 User reviews)   89   37
Ronald J. Alsop
18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu - Ronald J. Alsop: Khi Danh Tiếng Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết Trong thế giới kinh doanh hiện đại, danh tiếng thương hiệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty không chỉ cạnh tranh với nhau về sản phẩm và dịch vụ, mà còn phải cạnh tranh về danh tiếng. Cuốn sách "18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu" của tác giả Ronald J. Alsop là một hướng dẫn tuyệt vời để các doanh nhân và nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách xây dựng và bảo vệ danh tiếng thương hiệu của họ. Nếu bạn là một doanh nhân hoặc nhà quản lý, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của danh tiếng thương hiệu và cung cấp những hướng dẫn cụ thể để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của bạn. Hãy để cuốn "18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu" trở thành hướng dẫn cho bạn trên con đường thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay.
Share

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu - Ronald J. Alsop: Khi Danh Tiếng Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, danh tiếng thương hiệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty không chỉ cạnh tranh với nhau về sản phẩm và dịch vụ, mà còn phải cạnh tranh về danh tiếng. Cuốn sách "18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu" của tác giả Ronald J. Alsop là một hướng dẫn tuyệt vời để các doanh nhân và nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách xây dựng và bảo vệ danh tiếng thương hiệu của họ.

Cuốn sách bám sát thực tế và thời cuộc khi phân tích những trường hợp thực tế của các công ty và cá nhân mà danh tiếng của họ đã bị ảnh hưởng. Tác giả giới thiệu 18 quy luật quan trọng mà bạn cần nắm vững để xây dựng và duy trì danh tiếng tốt. Những quy luật này bao gồm việc quản lý đạo đức, tạo lối sống và tinh thần công dân cho doanh nghiệp, và hiểu rõ tác động của Internet đối với danh tiếng.

Cuốn sách chia làm ba phần, mỗi phần đề cập đến các khía cạnh quan trọng của quản lý danh tiếng. Đọc giả sẽ tìm thấy không chỉ lý thuyết mà còn những ví dụ thực tế minh họa cụ thể về lợi ích của một danh tiếng tốt và hậu quả của danh tiếng xấu. Cuốn sách còn trình bày một số "vấn đề nóng" như việc khôi phục danh tiếng sau khi bị tổn thương và những bài học quý báu từ những trường hợp nổi tiếng như vụ Martha Stewart làm tổn hại danh tiếng của mình.

Nếu bạn là một doanh nhân hoặc nhà quản lý, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của danh tiếng thương hiệu và cung cấp những hướng dẫn cụ thể để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của bạn. Hãy để cuốn "18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu" trở thành hướng dẫn cho bạn trên con đường thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Chưa có đánh giá nào.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *
Chưa có bình luận nào
You must log in to post a comment.
Log in

Related eBooks