Bài Tập 28 ngày The Magic

(0 User reviews)   144   27
Người đăng Ái Hoa Ngày đăng Oct 9, 2023
Danh mục - Kỹ năng sống, Học tập
Rhonda Byrne
Bài Tập 28 ngày The Magic , The Magic – Phép màu, Rhonda Byrne
Cuốn sách không chỉ giới thiệu lý thuyết mà còn cung cấp một lộ trình cụ thể trong vòng 28 ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ học một bài học mới và thực hiện các bài tập cụ thể để áp dụng nguyên tắc Luật Hấp Dẫn vào cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ học cách tạo ra sự thay đổi tích cực, thúc đẩy sự thịnh vượng và tìm hiểu cách hấp dẫn những điều tốt đẹp hơn vào cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn trải nghiệm sức mạnh của Luật Hấp Dẫn một cách cụ thể và thực tế, cuốn sách "Bài Tập 28 ngày The Magic" là hướng dẫn tuyệt vời. Hãy đón nhận nó và bắt đầu hành trình biến đổi cuộc sống của bạn theo cách kỳ diệu.
Share

"Bài Tập 28 ngày The Magic - Thay Đổi Cuộc Sống Bằng Luật Hấp Dẫn"

Tác Giả: Rhonda Byrne

Dịch giả: Nguyễn Văn Thảo

Cuốn sách "Bài Tập 28 ngày The Magic" là một phần của tác phẩm nổi tiếng "The Secret" của Rhonda Byrne, nói về cách bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách áp dụng "Luật Hấp Dẫn". Nếu bạn đã đọc "The Secret" nhưng muốn có hướng dẫn cụ thể để bắt đầu, cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Về Tác Giả

Rhonda Byrne là một tác giả nổi tiếng về phát triển bản thân và tạo cuộc sống bạn mong muốn. Cuốn sách "Bài Tập 28 ngày The Magic" là một phần của hành trình của bà để chia sẻ kiến thức về sức mạnh của ý thức và cách bạn có thể sử dụng nó.

Về Cuốn Sách

Cuốn sách không chỉ giới thiệu lý thuyết mà còn cung cấp một lộ trình cụ thể trong vòng 28 ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ học một bài học mới và thực hiện các bài tập cụ thể để áp dụng nguyên tắc Luật Hấp Dẫn vào cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ học cách tạo ra sự thay đổi tích cực, thúc đẩy sự thịnh vượng và tìm hiểu cách hấp dẫn những điều tốt đẹp hơn vào cuộc sống của mình.

Cuốn sách cũng giải thích cách tiềm thức và ý thức hoạt động cùng nhau để thúc đẩy mục tiêu của bạn. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong tư duy và thái độ của mình ngay từ những ngày đầu tiên.

Nếu bạn muốn trải nghiệm sức mạnh của Luật Hấp Dẫn một cách cụ thể và thực tế, cuốn sách "Bài Tập 28 ngày The Magic" là hướng dẫn tuyệt vời. Hãy đón nhận nó và bắt đầu hành trình biến đổi cuộc sống của bạn theo cách kỳ diệu.

Chưa có đánh giá nào.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *
Chưa có bình luận nào
You must log in to post a comment.
Log in

Related eBooks